کاملترین فایل بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ ۸۹/۰ و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آ

ادامه مطلب


مطالب تصادفی